Pénzügyi szolgáltatások

biztosítás, befektetés

 

Nyugdíj-előtakarékosság

Bővebb információ
x
Nyugdíj-előtakarékosság
Mi az önkéntes nyugdíjpénztár?
Az önkéntes nyugdíjpénztár a nyugdíjkorhatár elérése után a pénztártag részére, az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére, az alapszabályban rögzített módozatoknak megfelelően választása szerint egy összegben vagy járadék formájában, illetőleg e kettő kombinációjaként történő pénzbeni kifizetést szolgáltat. A nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat. Pénztártag lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tagdíjfizetést vállal. A pénztári vagyon kizárólag a pénztári tagság érdekében fektethető be. A pénztár a gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a szolgáltatások fedezetének biztosítására, a szolgáltatások szinten tartására, illetve fejlesztésére, valamint a gazdálkodás költségeinek fedezetére fordíthatja, azt sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki.
Előnyei
 • A pénztártagot a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg: ezen összeg 20%-át, de maximum (valamennyi önsegélyező pénztárba befizetett összegre vonatkozóan összesen) 150.000,- Ft-ot a befizetett személyi jövedelemadója terhére az önkéntes nyugdíjpénztárnál lévő számlájára utaltathatja.
 • Az egyéni számlán lévő összeg örökölhető, erre teljes mértékben kedvezményezett jelölhető ki. Amennyiben a pénztártag nem jelöl meg kedvezményezettet, úgy a törvényes vagy végrendeleti örököst tekintik annak.
 • Nincs kötelező tagsági díj, általában annak ajánlott, akinek nagyobb összegű megtakarításra nincs lehetősége
 • A munkáltató részben vagy egészben, kedvező adózási formájú (cafeteria elemként megjelenő) támogatás formájában átvállalhatja a tagdíjat
Hátrányai
 • Államilag szabályozott a portfólió összetétele (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól), a befektetések döntő hányada állampapírban, és államilag garantált értékpapírokban kerül elhelyezésre; kötött a pénztárak befektetési politikája, az elérhető hozam is ezáltal korlátozva van.
 • Az aktuális nyugdíjkorhatár elérését követően kezdődik a nyugdíjszolgáltatás, ezt megelőzően csak a kötelező várakozási idő (10 év) letelte után lehet (sávosan csökkenő mértékben a 20. évig) adózott jövedelem formájában az összeghez hozzájutni
 • A sávos költségszerkezet miatt a költségek nagyban függnek a befizetés mértékétől. minél kisebb a megtakarítás, annál nagyobb a költségek aránya
 • A kötelező várakozási idő letelte előtti pénztári tagság megszüntetés esetén az keletkezett adókötelezettségen felül az állami támogatásokat is vissza kell fizetni 20%-os kamattal
 • Jelenleg az állam az egyik legkiszámíthatatlanabb pénzpiaci szereplő
Mi a Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)?
A nyugdíj-előtakarékossági számlát vezető befektetési szolgáltatónál (kereskedelmi banknál) az előtakarékoskodó egy értékpapír számlát nyit, és a számlavezetőnek befektetési értékpapírra, állampapírra és pénzpiaci eszközre vonatkozó ügyletre adhat megbízást.
Előnyei
 • Az előtakarékoskodó a tárgyévben befizetett összeg 20 %-áról, de maximum 100.000,- Ft-ról (akik 2020 előtt érik el a nyugdíjkorhatárt 130.000,- Ft-ról) rendelkezhet a személyi jövedelemadó bevallásában, azt a NYESZ-re utaltathatja
 • Nyugdíjszolgáltatásnak minősülő felhasználás esetén az elhelyezett megtakarítások hozama, a befektetési eszközökkel végzett ügylet nyeresége (kivéve az osztalékból származó jövedelmet) mentesül a kamat- és tőzsdei árfolyamnyereség-adó alól
Hátrányai
 • A NYESZ hatékony működtetéséhez komoly pénzügyi tudás szükséges: nyereség csak kereskedéssel érhető el
 • Ha az előtakarékoskodó úgy veszi fel a megtakarítását, hogy az nem minősül nyugdíjszolgáltatásnak (még nem nyugdíjas-korú és/vagy a számlanyitás után még nem telt el 10 év), akkor SZJA és EHO fizetési kötelezettsége is keletkezik, valamint az igénybe vett előtakarékossági támogatás összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetnie
Mi a nyugdíjbiztosítás?
Egy olyan, biztosítóval kötött életbiztosítással kombinált megtakarítás, amely államilag támogatott. Az összegyűjtött megtakarításhoz a biztosított a szerződés lejáratakor, nyugdíjba vonuláskor vagy rokkantság esetén, az általa megjelölt kedvezményezett pedig a biztosított halála esetén jut hozzá. A biztosítás lehet klasszikus vegyes életbiztosítás vagy befektetési egységekhez kötött, lehet egyszeri díjas vagy folyamatos díjfizetésű; az előtakarékoskodónak élethelyzete alapján szabad a döntési lehetősége, milyen befektetési formát választ.
Előnyei
 • Az egyetlen olyan nyugdíj-előtakarékoskodási forma, amelyet nem érint a jövőbeni nyugdíjkorhatár-emelés: a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése esetén szolgáltat a biztosító
 • A szerződő rendelkezhet a befizetései után 20%, évente maximum 130.000,- Ft a befizetett személyi jövedelemadója terhére történő állami támogatásról
 • Az egyéni nyugdíjcélú megtakarítás feltételeit (díjfizetés mértéke, rendszeressége, szüneteltetése, megszüntetése, stb.) a szerződő határozza meg, az államnak nincs rá befolyása
 • Lejárat előtti kifizetés esetén az adókedvezményt a 20%-os büntetőkamattal vissza kell fizetni, de kellően hosszú távú biztosítás esetén a hozamok meghaladhatják ennek mértékét
Hátrányai
 • A nyugdíjbiztosításhoz mint alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás(ok)ra befizetett összeg alapján adókedvezményre vonatkozó nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető
 • Amennyiben az alapbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze meghaladja az alapbiztosítás díjának 10 százalékát, akkor az alapbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze alapján adókedvezményre vonatkozó nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető
Érdekel, mutasd tovább!Tovább a kalkulátorhoz

Hitel tanácsadás

LTP | Lakástakarék

Az egyetlen olyan államilag támogatott lakásfinanszírozási lehetőség, amelyet a betételhelyező/kedvezményezett családi-, jövedelmi-, vagyoni-, életkori-, egészségügyi állapota vagy bármilyen megkötöttség nélkül vehet igénybe
Bővebb információ
x
Mi a lakástakarékpénztár?
Lakáscélú betétek gyűjtésére és lakáscélú hitelek kihelyezésére szakosított hitelintézet. Jelenleg négy pénzintézetnél (Aegon Lakástakarék, Erste Lakástakarék, Fundamenta Lakáskassza, OTP Lakástakarék) igényelhetünk közvetlenül lakástakarékpénztári terméket. Bankok is ajánlhatnak lakástakarékpénztári terméket; ilyenkor is a fenti szolgáltatók egyikével fogunk találkozni. Mi az a lakástakarékpénztári termék? Egy olyan államilag támogatott lakáscélú megtakarítási és hitel termék kombináció, mely a rendszeres, havi részletekben történő befizetéseket követően kedvező kamatozású, lakáscélú kölcsönlehetőséget biztosít.

Szerződéses összeg = Teljes megtakarítás + Kölcsönlehetőség
Teljes megtakarítás = összes saját befizetés + állami támogatás + kamat
Mi a törvényi háttere?
Az 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról, a 47/1997. (III.12.) Kormányrendelet a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről és a 215/1996. (XII.23.) Kormányrendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról
Miért a lakástakarékot válasszam?
 • 1. Előnyös
  • az egyetlen olyan államilag támogatott lakásfinanszírozási lehetőség, amelyet a betételhelyező/kedvezményezett családi-, jövedelmi-, vagyoni-, életkori-, egészségügyi állapota vagy bármilyen megkötöttség nélkül vehet igénybe
  • a változó piaci környezet ellenére állandó, kiszámítható hozam
  • forint alapú
  • a bankbetétekre fizetett kamatok csökkenésével folyamatosan nő az LTP hozamelőnye
  • adómentesség: sem kamatadó (16%) sem EHO (6%) nem terheli
 • 2. Kiszámítható
  • átlátható, tervezhető, rejtett költségektől mentes
  • rögzített betét- és hitelkamat és kezelési költség a teljes futamidőre (7.§ (3) )
  • tőke és hozamgarantált: az itt elhelyezett pénzt garantáltan megkapjuk betéti kamattal együtt
  • rögzített állami támogatás (22.§ (1) )
 • 3. Sokszínű
  • többféle futamidő
  • többféle havi befizetés
 • 4. Rugalmas
  • szinte mindenre fordítható, ami lakással kapcsolatos
  • megtöbbszörözhető támogatás: családon belül (közeli hozzátartozók) több szerződés is köthető ami egy ingatlanra is felhasználható
  • a havi megtakarítás összege és a szerződés futamideje bármikor módosítható
  • a lakáscélú felhasználásról, a lakáskölcsön igénylésről, vagy a futamidő megváltoztatásáról a kiutaláskor, az aktuális élethelyzetének megfelelően dönthetünk
  • a megtakarítási időszak végét követően új szerződés is köthető
 • 5. Biztonságos
  • szigorú törvényi előírás
  • MNB felügyelet
  • a betét és a betéti kamat visszafizetését az Országos Betétbiztosítási Alap garantálja
  • zárt rendszer
Állami támogatás
Az állami támogatás nagysága az adott megtakarítási évben befizetett összes megtakarítás 30%-a. Magánszemély esetén, havi 20.000,- Ft-os megtakarítással érhető el a maximum évi 72.000,- Ft állami támogatás. Az állami támogatás nem naptári évenként jár a beérkezett befizetések után, hanem megtakarítási évenként, az ezen időszak alatt befizetett összeg után. A Magyar Államkincstártól az állami támogatás mindig a megtakarítási év végét követő hónapban kerül lehívásra. A megtakarítási év az első teljes összegű havi betét elhelyezés hónapjának első napjától a rákövetkező 12 hónapig tart. Az Ügyfél állami támogatásra 4 év megtakarítási idő eltelte után jogosult. Amennyiben a szerződés négy évnél korábban szűnik meg, a Lakástakarék köteles az Ügyfél számláján jóváírt állami támogatást és annak kamatait levonni és azt visszautalni a Magyar Államkincstár részére. Állami támogatás maximum 10 évig jár. Ezért is került a leghosszabb megtakarítási idő 10 évben maximalizálva. Mértéke:
 • Az első félévben a befizetett összeg 30%-a Az ügyfél akár a teljes éves megtakarítási összeget elhelyezheti a számláján, és így megkaphatja az egész éves állami támogatást (Havi 20.000 Ft-is megtakarítás esetén ez 72 000 Ft)
 • A III. illetve IV. negyedévben befizetett összeg 30%-a, de maximum az éves befizetései alapján járó állami támogatás negyede (Havi 20 000 Ft megtakarítás, azaz 240.000 Ft éves befizetés esetén, a III. illetve IV. negyedévben a 72 000 Ft egynegyede maximum 18.000 Ft -18.000 Ft igényelhető)

Informatikai szolgáltatások

Szoftverfejlesztés

Szoftvertesztelés

Webfejlesztés

Tárhely-szolgáltatás

Kapcsolat

Magyari Bt.
1151 Budapest Alag utca 64.
Tel: +36 30 864 0003


Warning: require(/inc/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/magyaribt.hu/index.php on line 244

Fatal error: require(): Failed opening required '/inc/footer.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/magyaribt.hu/index.php on line 244